4ος Διαγωνισμός Υποτροφιών ACT (American College of Thessaloniki)

 
9 υποτροφίες για σπουδές Bachelor's & 5 υποτροφίες ΜΒΑ
 
Θεσσαλονίκη (4/9), Λάρισα (5/9), Βόλος (5/9), Ξάνθη (6/9), Κοζάνη (7/9)
 
 
Συνολικά δεκατέσσερις (14) πλήρεις υποτροφίες για πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές προσφέρει για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά το American College of Thessaloniki (ACT), μέλος του Κολλεγίου Ανατόλια. Διευρύνοντας το εκτεταμένο πρόγραμμα υποτροφιών του και στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού του χαρακτήρα, το American College of Thessaloniki (ACT) χορηγεί  υποτροφίες με κριτήριο τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των υποψηφίων. Συγκεκριμένα: εννέα (9) υποτροφίες για το Πτυχιακό πρόγραμμα και πέντε (5) για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MBA του ACT. Οι πλήρεις υποτροφίες που θα προσφερθούν στο Πτυχιακό πρόγραμμα περιλαμβάνουν τα παρακάτω αντικείμενα σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων (Business Administration), Εφαρμοσμένη Πληροφορική (Business & Computing), Αγγλική Φιλολογία (English: Language & Literature / Communication & New Media), Διεθνείς Σχέσεις (International Relations).
Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τις υποτροφίες μετά από  διαγωνισμό που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, τον Βόλο, την Ξάνθη και την Κοζάνη, λαμβάνοντας μέρος σε ηλεκτρονική εξέταση γνώσεων και ικανοτήτων, πολλαπλής επιλογής, η οποία θα διαρκέσει 2 ώρες. Η εξέταση θα διεξαχθεί στα Ελληνικά και δεν χρειάζεται προετοιμασία.
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
 

  • Να είναι κάτοικοι Ελλάδας
  • Να είναι έως 26 ετών (Το όριο ηλικίας δεν ισχύει για τις εξετάσεις του MBA)
  • Να κατέχουν απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου (για τις υποτροφίες των προπτυχιακών προγραμμάτων) και πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ή και αναγνωρισμένου Κολλεγίου για την υποτροφία στο ΜΒΑ
  • Να έχουν αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Οι ημερομηνίες και οι τόποι διεξαγωγής των εξετάσεων είναι οι εξής:
 
Θεσσαλονίκη, 4 Σεπτεμβρίου 2015
17:00 - 19:00, ACT Campus
Πέντε (5) πλήρεις υποτροφίες για πτυχιακές σπουδές και  μία (1) για MBA
 
Λάρισα, 5 Σεπτεμβρίου 2015
10:00 - 12:00, Divani Palace Hotel
Μία (1) πλήρης υποτροφία για πτυχιακές σπουδές και μία (1) για MBA
 
Βόλος, 5 Σεπτεμβρίου 2015
17:00 - 19:00, Domotel Xenia Hotel
Μία (1) πλήρης υποτροφία για πτυχιακές σπουδές και μία (1) για MBA
 
Ξάνθη, 6 Σεπτεμβρίου 2015
10:00 - 12:00, Z Palace Hotel
Μία (1) πλήρης υποτροφία για πτυχιακές σπουδές και μία (1) για MBA
 
Κοζάνη, 7 Σεπτεμβρίου 2015
10:00 - 12:00, Aliakmon Hotel
Μία (1) πλήρης υποτροφία για πτυχιακές σπουδές και μία (1) για MBA
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να εγγραφούν συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής που βρίσκεται στην ηλεκτρονική σελίδα www.act.edu/competition4 και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων να έχουν μαζί τους Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο.
Για περισσότερες πληροφορίες:
2310 398398 (9:00 – 17:00)
www.act.edu/competition4
 
Την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου, από τις 19:00 έως τις 22:00, το American College of Thessaloniki (ACT) διοργανώνει Ημέρα Ενημέρωσης στις εγκαταστάσεις του στην Πυλαία Θεσσαλονίκης όπου θα παρουσιαστούν το υψηλού επιπέδου πρόγραμμα πτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του ACT, οι ευκαιρίες σπουδών που προσφέρει μέσω της συνεργασίας του με κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ και οι  δυνατότητες αξιοποίησης των αναγνωρισμένων στις ΗΠΑ και την Ευρώπη πτυχίων του.
Περισσότερες πληροφορίες για την Ημέρα Ενημέρωσης και δήλωση συμμετοχής www.act.edu/openday
 
Το ACT
Το ACT είναι αναγνωρισμένο στις ΗΠΑ από την Επιτροπή για Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης του New England Association of Schools and Colleges (NEASC), τον οργανισμό που πιστοποιεί μερικά από τα καλύτερα αμερικανικά πανεπιστήμια, όπως τα Harvard και Yale. Παράλληλα τα πτυχιακά προγράμματα του ACT έχουν και Ευρωπαϊκή πιστοποίηση μέσω του Open University της Μ. Βρετανίας.
To American College of Thessaloniki είναι επίσης αναγνωρισμένο ως «Κολλέγιο» από το Υπουργείο Παιδείας, καθώς πληροί τους όρους του Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ. 38/2010) που ρυθμίζει την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών του οδηγεί σε πτυχία Bachelor's στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (4 ειδικότητες), στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (Business Computing), στις Διεθνείς Σχέσεις και στην Αγγλική Φιλολογία & Νέα Μέσα (2 ειδικότητες). Το ACT προσφέρει επίσης ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) με κατευθύνσεις στα Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά, στην Επιχειρηματικότητα, τη Διοίκηση, το Μάρκετινγκ και το Digital (Ψηφιακό) Μάρκετινγκ.
www.act.edu